Upozornění

Dne 27.2.2019 bude BD DRUŽBA uzavřeno z důvodu údržby informačního systému. OBS budou pro veřejnost otevřeny. Děkujeme za pochopení.

Družstevník 4/2018

Nové číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Zveme Vás na ples

Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční ples Bytového družstva DRUŽBA. Lístky je možno zakoupit na sekretariátu družstva. Kontakt pro rezervace: 475315411

Pozvánka na ples BD DRUŽBA

Družstevník 3/2018

Nové číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Upozornění na změnu inkas klientů České spořitelny

Upozorňujeme klienty platící "nájem" formou inkasa ze sporožirového účtu České spořitelny na změny v provádění inkasa!
Česká spořitelna ruší službu předávání dat platebního styku placení nájemného ze sporožirových účtů pomocí sběrného účtu a zavádí klasickou formu inkas přes běžný účet. To s sebou přináší zásadní změnu v provádění inkas pouze jedním pokusem v daném kalendářním období (obvykle 20. den v měsíci). Žádáme proto všechny klienty, aby si zkontrolovali provedení inkasa na svém účtu. V případě, že částka nájemného nebyla stržena, je třeba platbu zaslat nejpozději do 25. dne v daném měsíci, či zaplatit v hotovosti na pokladnách BD DRUŽBA.