Upozornění na omezení provozu

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové a klienti družstva,
vzhledem k Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, bude v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19) budova Bytového družstva DRUŽBA včetně jednotlivých OBS uzavřena do odvolání

S Vašimi požadavky se na nás prosím obracejte přednostně:
• e-mailem
• datovou schránkou ID: etiuipk
• telefonicky
• prostřednictvím poštovního doručovatele


Dokumenty můžete rovněž zanechat v označené schránce u hlavního vchodu správní budovy nebo na příslušné OBS.
V případě nutnosti a nezbytnosti jsou samozřejmě naši zaměstnanci připraveni k osobnímu jednání. Zvažte však i s ohledem na svou vlastní bezpečnost nutnost osobní návštěvy. Osobní návštěvu družstva volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).
Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu obecného zdraví.
V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2021

Bc. Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Družstevník 4/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Družstevník 3/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Shromáždění delegátů Bytového družstva DRUŽBA r. 2020 – informace

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s covid-19 a zákazu shromažďování nebylo možno uskutečnit každoroční shromáždění delegátů standardním způsobem s osobní účastí. Představenstvo BD DRUŽBA na svém zasedání dne 9. listopadu 2020 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam". Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání, se kterými byli seznámeni všichni delegáti družstva. Protože jde o způsob rozhodování, který nebyl doposud na družstvu uplatněn, bylo při přípravě této formy rozhodování delegátů postupováno velmi zodpovědně v souladu s platnou legislativou a přijatými vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. V příloze zveřejňujeme Informaci a výzvu k rozhodnutí delegátů „per rollam“.

Družstevník 2/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Výplata přeplatků z vyúčtování topné sezony 2019

Vážení uživatelé bytů,

dovolte mi, abych vás informoval, že v tomto týdnu dochází k výplatě přeplatků z vyúčtování vašich zálohových plateb na služby. Ti z vás, co máte zvoleno, že přeplatek bude zaslán na bankovní účet, tak již musíte mít peníze u sebe. Ti, co máte výplatu přes poštovní poukázku B, tak je nyní v rukách České pošty, jak rychle poukázky zpracuje a rozdistribuje k vám. Předpokládáme, že v příštím týdnu, tedy od 8. 6. do 12. 6. 2020.

Petr Vaněček ředitel správy družstva