Distribuce výsledků vyúčtování za rok 2020

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech dochází k distribuci výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2020. I přes nouzový stav a mimořádná opatření jsme udělali vše pro to, abyste vyúčtování dostali jako každý rok, tedy do původní zákonné lhůty, do 30. 4. 2021

V souvislosti se současnými opatřeními (COVID - 19) hledalo družstvo cestu jak minimalizovat nutnost chodit na poštu, ale současně jak docílit jednání s péčí řádného hospodáře (souvislost s ochrannou družstva).

Rozhodnutím ředitele a po konzultaci s právními zástupci bude Vyúčtování služeb za rok 2020 distribuováno jako minulý rok, tedy takto:

a) Přeplatky budou zasílány obyčejnou listovní zásilkou
b) Nedoplatky budou zasílány doporučeně do vlastních rukou
 

S pozdravem, Petr Vaněček - ředitel správy družstva

Otevřeno pro veřejnost

Vážení členové družstva a klienti,

oznamujeme vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva. S platností od 12. dubna 2021 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Otevřeny budou i pokladny. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou a udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Družstevník 4/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Družstevník 3/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Shromáždění delegátů Bytového družstva DRUŽBA r. 2020 – informace

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s covid-19 a zákazu shromažďování nebylo možno uskutečnit každoroční shromáždění delegátů standardním způsobem s osobní účastí. Představenstvo BD DRUŽBA na svém zasedání dne 9. listopadu 2020 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam". Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání, se kterými byli seznámeni všichni delegáti družstva. Protože jde o způsob rozhodování, který nebyl doposud na družstvu uplatněn, bylo při přípravě této formy rozhodování delegátů postupováno velmi zodpovědně v souladu s platnou legislativou a přijatými vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. V příloze zveřejňujeme Informaci a výzvu k rozhodnutí delegátů „per rollam“.