PF '2018

Tučňáci jdou do zoo

V neděli 3. prosince otevřela ústecká zoo novou expozici pro tučňáky brýlové, která vznikla na místě bývalého pavilonu lachtanů v dolní části zoo. Skupina deseti ptáků (čtyři samci a šest samic) pochází ze Zoo&Aquarium Living Coasts v Anglii. Druh je zapsaný v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů v kategorii ohrožený a jeho počty ve volné přírodě postupně klesají. Tučňáky brýlové jiná česká zoo nemá!

Bytové družstvo DRUŽBA je jedním z partnerů, který finančně přispěl v kampani „Tučňáci jdou do zoo“.

Upozornění

Z důvodu údržby informačního systému budou dnech 27.12.2017-29.12.2017 všechny úseky BD DRUŽBA UZAVŘENY!
V případě havárie v bytovém domě použijte mobilní spojení na vedoucí OBS - Vorlíček (773318724), Bartuška (775329144)

Družstevník 3/2017

Nové číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Nový ceník

Od 1.7.2017 platí nový ceník úhrad za služby uživatelům bytů BD DRUŽBA, schválený na SD dne 8.6.2017.