Upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit, že v pondělí 26. října 2020 bude z  provozních důvodů správní budova BD DRUŽBA a všechny OBS uzavřeny pro veřejnost.

Družstevník 2/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Výplata přeplatků z vyúčtování topné sezony 2019

Vážení uživatelé bytů,

dovolte mi, abych vás informoval, že v tomto týdnu dochází k výplatě přeplatků z vyúčtování vašich zálohových plateb na služby. Ti z vás, co máte zvoleno, že přeplatek bude zaslán na bankovní účet, tak již musíte mít peníze u sebe. Ti, co máte výplatu přes poštovní poukázku B, tak je nyní v rukách České pošty, jak rychle poukázky zpracuje a rozdistribuje k vám. Předpokládáme, že v příštím týdnu, tedy od 8. 6. do 12. 6. 2020.

Petr Vaněček ředitel správy družstva

Uvolnění opatření - otevřeno pro veřejnost

Vážení družstevníci a klienti,

protože dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření vlády, např. k omezenému otevření městských a státních úřadů, oznamujeme Vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva.

S platností od 4. 5. 2020 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou, udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry a snaha minimalizovat osobní kontakt zaměstnanců s klienty.

Nadále však občany žádáme, aby návštěvu družstva zvážili a pokud je to možné, tak aby upřednostnili elektronickou komunikaci.

Zejména v souvislosti s aktuálním obdobím reklamací vyúčtování zálohových plateb či jen dotazů na některé údaje stále platí, že osobní návštěva družstva by měla být až ta nejkrajnější forma komunikace.

Reklamace vyúčtování služeb se uplatňuje písemnou formou (mailem, zasláním prostřednictví České pošty, doručením na podatelnu družstva či vložením do poštovní schránky v budově správy družstva)

Reklamaci, stejně jako většinu běžných úkonů, lze vyřídit telefonicky, mailem nebo písemně. Pokud potřebujete předat písemnost, tak kromě pošty je možné jí vhodit do naší poštovní schránky, umístěné na budově správy.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Distribuce výsledků vyúčtování za rok 2019

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech dochází k distribuci výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2019. I přes nouzový stav a rozhodnutí vlády ČR o možnosti prodloužení doručení až do 31. 8. 2020, BD DRUŽBA udělalo vše pro to, abyste vyúčtování dostali jako každý rok, tedy do původní zákonné lhůty, do 30. 4. 2020

V souvislosti se současnými opatřeními (COVID - 19) hledalo družstvo cestu jak minimalizovat nutnost chodit na poštu, ale současně jak docílit jednání s péčí řádného hospodáře (souvislost s ochrannou družstva).

Rozhodnutím ředitele a po konzultaci s právními zástupci bude Vyúčtování služeb za rok 2019 distribuováno takto:

a) Přeplatky budou zasílány obyčejnou listovní zásilkou

b) Nedoplatky budou zasílány doporučeně do vlastních rukou

 

S pozdravem

Petr Vaněček - ředitel správy družstva