Plánované odstávky tepla a tuv v roce 2020

Dovolujeme si Vás seznámit s plánovanými odstávkami dodávek tepla a teplé užitkové vody (TUV). Seznam ulic naleznete v přiloženém souboru zde.

Uvolnění opatření - otevřeno pro veřejnost

Vážení družstevníci a klienti,

protože dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření vlády, např. k omezenému otevření městských a státních úřadů, oznamujeme Vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva.

S platností od 4. 5. 2020 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou, udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry a snaha minimalizovat osobní kontakt zaměstnanců s klienty.

Nadále však občany žádáme, aby návštěvu družstva zvážili a pokud je to možné, tak aby upřednostnili elektronickou komunikaci.

Zejména v souvislosti s aktuálním obdobím reklamací vyúčtování zálohových plateb či jen dotazů na některé údaje stále platí, že osobní návštěva družstva by měla být až ta nejkrajnější forma komunikace.

Reklamace vyúčtování služeb se uplatňuje písemnou formou (mailem, zasláním prostřednictví České pošty, doručením na podatelnu družstva či vložením do poštovní schránky v budově správy družstva)

Reklamaci, stejně jako většinu běžných úkonů, lze vyřídit telefonicky, mailem nebo písemně. Pokud potřebujete předat písemnost, tak kromě pošty je možné jí vhodit do naší poštovní schránky, umístěné na budově správy.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Distribuce výsledků vyúčtování za rok 2019

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech dochází k distribuci výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2019. I přes nouzový stav a rozhodnutí vlády ČR o možnosti prodloužení doručení až do 31. 8. 2020, BD DRUŽBA udělalo vše pro to, abyste vyúčtování dostali jako každý rok, tedy do původní zákonné lhůty, do 30. 4. 2020

V souvislosti se současnými opatřeními (COVID - 19) hledalo družstvo cestu jak minimalizovat nutnost chodit na poštu, ale současně jak docílit jednání s péčí řádného hospodáře (souvislost s ochrannou družstva).

Rozhodnutím ředitele a po konzultaci s právními zástupci bude Vyúčtování služeb za rok 2019 distribuováno takto:

a) Přeplatky budou zasílány obyčejnou listovní zásilkou

b) Nedoplatky budou zasílány doporučeně do vlastních rukou

 

S pozdravem

Petr Vaněček - ředitel správy družstva

Družstevník 1/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Upozornění na omezení provozu

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové a klienti družstva, vzhledem k vyhlášení omezeného pohybu osob v ČR, bude v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19), uzavřena do odvolání budova Bytového družstva DRUŽBA včetně jednotlivých OBS a nebudou organizována žádná shromáždění a schůze na domech.

Snažíme se tak chránit Vás a naše zaměstnance před nebezpečnou nákazou, abychom mohli řádně zabezpečit provoz družstva a včasné vyúčtování v této mimořádné situaci vyhlášené vládou ČR.

S Vašimi požadavky se na nás prosím obracejte přednostně:

• e-mailem

• datovou schránkou ID: etiuipk

• prostřednictvím poštovního doručovatele

Samozřejmě můžete také telefonicky (kontakty na www stránkách, www.bddruzba.cz), ale zde vycházejte z toho, že někteří zaměstnanci mohou mít – v souladu s doporučením vlády – nařízenu práci z domova (home office).

Dokumenty můžete rovněž zanechat v označené schránce u hlavního vchodu správní budovy nebo na příslušné OBS.

V případě nutnosti a nezbytnosti jsou samozřejmě naši zaměstnanci připraveni k osobnímu jednání. Zvažte však i s ohledem na svou vlastní bezpečnost nutnost osobní návštěvy. Osobní návštěvu družstva volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).

Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu obecného zdraví.