Upozornění na omezení provozu

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové a klienti družstva, vzhledem k vyhlášení omezeného pohybu osob v ČR a rozhodnutí vlády o omezení činnosti úřadů, bude v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19), uzavřena do odvolání budova Bytového družstva DRUŽBA včetně jednotlivých OBS.

Snažíme se tak chránit Vás a naše zaměstnance před nebezpečnou nákazou, abychom mohli řádně zabezpečit provoz družstva v této mimořádné situaci vyhlášené vládou ČR.

S Vašimi požadavky se na nás prosím obracejte přednostně:

• e-mailem

• datovou schránkou ID: etiuipk

• prostřednictvím poštovního doručovatele

Samozřejmě můžete také telefonicky (kontakty na www stránkách, www.bddruzba.cz), ale zde vycházejte z toho, že někteří zaměstnanci mohou mít – v souladu s doporučením vlády – nařízenu práci z domova (home office).

Dokumenty můžete rovněž zanechat v označené schránce u hlavního vchodu správní budovy nebo na příslušné OBS.

V případě nutnosti a nezbytnosti jsou samozřejmě naši zaměstnanci připraveni k osobnímu jednání. Zvažte však i s ohledem na svou vlastní bezpečnost nutnost osobní návštěvy. Osobní návštěvu družstva volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).

Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu obecného zdraví.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Družstevník 4/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Družstevník 3/2020

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Uvolnění opatření - otevřeno pro veřejnost

Vážení družstevníci a klienti,

protože dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření vlády, oznamujeme Vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva.

S platností od 30. 11. 2020 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Otevřeny budou i pokladny. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou, udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Shromáždění delegátů Bytového družstva DRUŽBA r. 2020 – informace

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s covid-19 a zákazu shromažďování nebylo možno uskutečnit každoroční shromáždění delegátů standardním způsobem s osobní účastí. Představenstvo BD DRUŽBA na svém zasedání dne 9. listopadu 2020 schválilo v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. konání shromáždění delegátů mimo zasedání v písemné formě "per rollam". Rovněž schválilo podmínky rozhodování mimo zasedání, se kterými byli seznámeni všichni delegáti družstva. Protože jde o způsob rozhodování, který nebyl doposud na družstvu uplatněn, bylo při přípravě této formy rozhodování delegátů postupováno velmi zodpovědně v souladu s platnou legislativou a přijatými vládními opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. V příloze zveřejňujeme Informaci a výzvu k rozhodnutí delegátů „per rollam“.