Upozornění

Ve dnech od 27.12.2016 do 30.12.2016 budou všechny úseky BD DRUŽBA UZAVŘENY!
V případě havárie v bytovém domě použijte mobilní spojení na vedoucí OBS - Vorlíček (773318724), Kamínková (723759633), Bartuška (775329144)

Výzva

Volby do představenstva a kontrolní komise se blíží. Vy, členové družstva máte právo navrhovat kandidáty. Pro usnadnění si zde můžete stáhnout formuláře „Návrh na kandidáta PD“ ("Návrh na kandidáta KK") a „Čestné prohlášení kandidáta PD“ ("Čestné prohlášení kandidáta KK"), které musí být úředně ověřené. Termín pro odevzdání kandidátek je stanoven do 25.11.2016. Ať se do blížících voleb sejdou co možná nejkvalitnější kandidáti.

Zažádejte o likvidaci starých nepoužívaných venkovních sušáků na prádlo

Městská část Severní Terasa se rozhodla pro odstranění venkovních sušáků na prádlo a klepadel na koberce. Více informací včetně žádosti naleznete zde.

Vyúčtování

shrnutí základních faktů a informací a malý doplněk ohledně úpravy zálohových plateb za služby od 1. 7. 2016

Vzhledem k tomu, že se blíží doba vyúčtování a s tím související změna záloh dle skutečných nákladů, přinášíme Vám přehled základních informací článek