Internetová nadstavba informačního systému Integri

Integri G5i je nadstavba informačního systému Integri G5, která slouží k prezentaci nejdůležitějších informací souvisejících se správou nemovitostí, evidovaných v informačním systému Integri G5 na internetu. Nabízí co nejjednodušší a nejpřehlednější přistup k informacím správy nemovitostí pro majitele nebo nájemce spravovaných nemovitostí.

Integri G5i nabízí informace pro dvě skupiny cílových uživatel. První skupinou jsou samotní uživatelé (vlastníci nebo nájemci) jednotlivých spravovaných prostor (byty, nebyty, garáže ...). Druhou skupinou jsou tzv. „funkcionáři domu“.

Pro uživatele prostor jsou k dispozici následující informace:
Informace o prostoru. Jedná se o detailní informace související s prostorem. To je adresa, velikost prostoru, plochy prostoru, vlastnický vztah, spolubydlící, spoluvlastníci, aktuální předpis, variabilní symbol.
Předpisy. Informace o aktuálním předpisu a informace o předchozích předpisech.
Vyúčtování prostor. Informace o výsledcích vyúčtování topných sezon.
Pohledávky a úhrady. Informace o stavu saldokonta pohledávek (předpisy, vyúčtování a jiné)
Přehled plateb. Informace o přijatých platbách.
Kontakty. Kontakty na správu a funkcionáře domu.
Dokumenty. Evidence dokumentů určených uživatelům prostor.
...


Pro funkcionáře domu jsou k dispozici následující informace:
Informace o domu. Informace o domu. To je adresa, počty prostor, plochy a vlastnické podíly.
Saldo domu. Informace o saldokontech pohledávek všech prostor domu.
Předpisy domu. Informace o předpisech všech prostor domu.
Vyúčtování domu. Informace o vyúčtování topné sezony domu.
Výkaz domu. Specializovaný výstup, který umožňuje v rámci jednoho PDF dokumentu vypisovat většinu nejdůležitějších ekonomických informací souvisejících se správou objektu.
Osoby v bytech. Informace o nahlášených osobách v bytech.
...


Internetová aplikace je 1 x denně automaticky aktualizována dle změn stavu v jednotlivých evidencích, které jsou prováděny v informačním systému Integri G5.

 

Text použit ze stránky výrobce systému Integri.cz

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.