Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Dovolujeme si Vás seznámit s plánovanými odstávkami dodávek tepla a teplé užitkové vody (TUV). Seznam ulic naleznete zde.

INFORMACE PRO ČLENY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové družstva,
dovolte, abychom vás tímto informovali, že na shromáždění delegátů, které se bude konat 20. června 2023, budou probíhat dovolby dvou náhradních členů představenstva a dvou náhradních členů kontrolní komise Bytového družstva DRUŽBA.
Představenstvo je statutární a výkonný orgán, který řídí a rozhoduje o všech záležitostech družstva.
Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, tj. volených orgánů, organizačních jednotek, členů družstva a správy družstva.
Kandidátem do představenstva / kontrolní komise může být člen družstva, jenž splňuje podmínky uvedené ve Stanovách družstva Čl. 54 a Čl. 58.
Představenstvo družstva tímto dává možnost všem členům družstva kandidovat na výše uvedené funkce, případně můžete také navrhnout kandidáta, pokud s kandidaturou bude souhlasit a bude splňovat podmínky pro výkon funkce člena orgánu družstva.
Návrh kandidáta je nutno podat na příslušném formuláři společně s vyplněnou přílohou „Čestné prohlášení“. Oba dokumenty jsou k dispozici na stránkách družstva v sekci „Co si od nás můžete stáhnout“. Návrh kandidátů i přílohu „Čestné prohlášení kandidáta“ je nutné doručit osobně do podatelny družstva nebo zaslat poštou na adresu Bytové družstvo DRUŽBA, Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem. Uzávěrka návrhů kandidátů je 31. května 2023.

 Za představenstvo Bytového družstva DRUŽBA

Ing. Martin Kolář v. r., předseda představenstva

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech dochází k distribuci výsledků vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za služby příjemcům služeb za rok 2022.

Rozhodnutím ředitele a po konzultaci s právními zástupci bude Vyúčtování služeb za rok 2022 distribuováno jako minulý rok, tedy takto:

a) Přeplatky budou zasílány obyčejnou listovní zásilkou

b) Nedoplatky budou zasílány doporučeně do vlastních rukou

Ti uživatelé, kteří mají zřízenou datovou schránku či autorizovaný email, obdrží Vyúčtování touto cestou.

S pozdravem

Petr Vaněček, ředitel správy družstva

Srdečně Vás zveme na ples bytového družstva DRUŽBA, který se uskuteční v pátek 10. března 2023 od 20. hodin ve společenském sále Horizont na Severní Terase, Mírová 2861/6.

Těšit se můžete na zajímavý kulturní program a bohatou tombolu. Vstupenky lze objednat na sekretariátu družstva u paní Šmokové.

A zde zdravice od hosta večera

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.