Upozornění na omezení provozu

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové a klienti družstva, vzhledem k vyhlášení omezeného pohybu osob v ČR, bude v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19), uzavřena do odvolání budova Bytového družstva DRUŽBA včetně jednotlivých OBS a nebudou organizována žádná shromáždění a schůze na domech.

Snažíme se tak chránit Vás a naše zaměstnance před nebezpečnou nákazou, abychom mohli řádně zabezpečit provoz družstva a včasné vyúčtování v této mimořádné situaci vyhlášené vládou ČR.

S Vašimi požadavky se na nás prosím obracejte přednostně:

• e-mailem

• datovou schránkou ID: etiuipk

• prostřednictvím poštovního doručovatele

Samozřejmě můžete také telefonicky (kontakty na www stránkách, www.bddruzba.cz), ale zde vycházejte z toho, že někteří zaměstnanci mohou mít – v souladu s doporučením vlády – nařízenu práci z domova (home office).

Dokumenty můžete rovněž zanechat v označené schránce u hlavního vchodu správní budovy nebo na příslušné OBS.

V případě nutnosti a nezbytnosti jsou samozřejmě naši zaměstnanci připraveni k osobnímu jednání. Zvažte však i s ohledem na svou vlastní bezpečnost nutnost osobní návštěvy. Osobní návštěvu družstva volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).

Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu obecného zdraví.

Družstevník 4/2019

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Družstevník 3/2019

Další číslo našeho časopisu Družstevník je Vám k dispozici zde.

Nový ceník

Od 1.7.2019 platí nový ceník úhrad za služby uživatelům bytů BD DRUŽBA, schválený na SD dne 13.6.2019. 

Změna kvality vody

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vydaly upozornění o nadcházející změně kvality vody v ukazateli tvrdost. Rádi bychom Vás proto o této změně informovali. Bližší informace naleznete zde. Tabulku se seznamem dotčených odběrných míst (ulic) naleznete na tomto odkaze.

Upozornění na změnu inkas klientů České spořitelny

Upozorňujeme klienty platící "nájem" formou inkasa ze sporožirového účtu České spořitelny na změny v provádění inkasa!
Česká spořitelna ruší službu předávání dat platebního styku placení nájemného ze sporožirových účtů pomocí sběrného účtu a zavádí klasickou formu inkas přes běžný účet. To s sebou přináší zásadní změnu v provádění inkas pouze jedním pokusem v daném kalendářním období (obvykle 20. den v měsíci). Žádáme proto všechny klienty, aby si zkontrolovali provedení inkasa na svém účtu. V případě, že částka nájemného nebyla stržena, je třeba platbu zaslat nejpozději do 25. dne v daném měsíci, či zaplatit v hotovosti na pokladnách BD DRUŽBA.