SVJ Pincova 2977-2979

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V souvislosti s vydaným Usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření nelze s platností od 5. 10. 2020 pořádat hromadné akce ve vnitřních prostorech pro více než 10 osob a ve vnějších prostorech pro více než 20 osob. Vládou ČR vydané výjimky se nevztahují na shromáždění SVJ.

Na základě výše uvedeného, je plánované ustavující shromáždění vlastníků dne 7. 10. 2020

ZRUŠENO

O náhradním termínu budete informováni prostřednictvím nové pozvánky vyvěšené na informační nástěnce a rozeslané poštou všem vlastníkům.

Vážení vlastníci a spoluvlastníci, přečtěte si prosím nejdříve "Průvodní informace", kde Vás ve zkratce seznámíme s jednotlivými dokumenty a podáme základní informace k připravovanému ustavujícímu shromáždění vlastníků.