Uvolnění opatření - otevřeno pro veřejnost

Vážení družstevníci a klienti,

protože dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření vlády, např. k omezenému otevření městských a státních úřadů, oznamujeme Vám, že dochází k otevření správy našeho bytového družstva.

S platností od 4. 5. 2020 zavádíme zpět úřední dny v obvyklých hodinách. Platit však budou přísná bezpečnostní opatření. Vyžadováno je používání ochranných pomůcek, dezinfikování rukou, udržování bezpečného rozestupu minimálně dva metry a snaha minimalizovat osobní kontakt zaměstnanců s klienty.

Nadále však občany žádáme, aby návštěvu družstva zvážili a pokud je to možné, tak aby upřednostnili elektronickou komunikaci.

Zejména v souvislosti s aktuálním obdobím reklamací vyúčtování zálohových plateb či jen dotazů na některé údaje stále platí, že osobní návštěva družstva by měla být až ta nejkrajnější forma komunikace.

Reklamace vyúčtování služeb se uplatňuje písemnou formou (mailem, zasláním prostřednictví České pošty, doručením na podatelnu družstva či vložením do poštovní schránky v budově správy družstva)

Reklamaci, stejně jako většinu běžných úkonů, lze vyřídit telefonicky, mailem nebo písemně. Pokud potřebujete předat písemnost, tak kromě pošty je možné jí vhodit do naší poštovní schránky, umístěné na budově správy.

Petr Vaněček, ředitel správy družstva