Upozornění na omezení provozu

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DRUŽBA

Vážení členové a klienti družstva, vzhledem k vyhlášení omezeného pohybu osob v ČR, bude v rámci preventivních opatření před šířením koronaviru (COVID-19), uzavřena do odvolání budova Bytového družstva DRUŽBA včetně jednotlivých OBS a nebudou organizována žádná shromáždění a schůze na domech.

Snažíme se tak chránit Vás a naše zaměstnance před nebezpečnou nákazou, abychom mohli řádně zabezpečit provoz družstva a včasné vyúčtování v této mimořádné situaci vyhlášené vládou ČR.

S Vašimi požadavky se na nás prosím obracejte přednostně:

• e-mailem

• datovou schránkou ID: etiuipk

• prostřednictvím poštovního doručovatele

Samozřejmě můžete také telefonicky (kontakty na www stránkách, www.bddruzba.cz), ale zde vycházejte z toho, že někteří zaměstnanci mohou mít – v souladu s doporučením vlády – nařízenu práci z domova (home office).

Dokumenty můžete rovněž zanechat v označené schránce u hlavního vchodu správní budovy nebo na příslušné OBS.

V případě nutnosti a nezbytnosti jsou samozřejmě naši zaměstnanci připraveni k osobnímu jednání. Zvažte však i s ohledem na svou vlastní bezpečnost nutnost osobní návštěvy. Osobní návštěvu družstva volte pouze v neodkladné záležitosti a po předchozí telefonické domluvě s příslušným zaměstnancem. Návštěvníci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými prostředky (minimálně rouškou).

Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu obecného zdraví.