Vedoucí organizačně právního úseku:

František Nachtmann

Popis úseku:

Odpovědným za organizačně právní úsek je vedoucí organizačně právního úseku, za jehož výběr odpovídá ředitel správy družstva. (Stanovy čl. 73, odst. 2)

Co je úkolem úseku:

 1. vést členskou a bytovou evidenci členů družstva, členů vlastníků bytů, vlastníků nečlenů v domech ve spoluvlastnictví a správě družstva a vyřizovat veškerou agendu s tím spojenou, vyřizovat usnesení představenstva v otázkách členských a bytových, vystavovat nájemní smlouvy
 2. vymáhat pohledávky, zpracovávat žaloby a příslušná podání k soudním jednáním ve smyslu platné legislativy
 3. zpracovávat smlouvy o nájmu nebytových prostor
 4. vyřizovat náležitosti týkající se převodů bytů do vlastnictví člena
 5. připravovat podklady pro ustavující shromáždění vlastníků jednotek, které vzniká v domech ve spoluvlastnictví a správě družstva
 6. zajišťovat chod počítačové sítě, servis počítačového vybavení dle požadavků vedení družstva, nákup počítačového spotřebního materiálu, kopírovací práce, chod ústředny, zabezpečovat chod na jednotlivých OBS, tvorbu a správu internetových stránek
 7. odpovídat za aktualizaci informačního systému
 8. zajišťovat zpracování návrhů koncepce rozvoje a zlepšení činnosti v družstvu a spolupracovat při její realizaci s příslušnými útvary
 9. zpracovávat zápisy z porad vedení, tyto vyhodnocovat a zajišťovat kontrolu případných úkolů z nich vyplývajících
 10. zodpovídat za dodržování právních norem, vnitrodružstevních norem, příkazů aj.
 11. zajišťovat vyklizování a obsazování bytů po neplatičích, předání podkladů k exekucím po právní moci rozsudku a zajištění bytových náhrad
 12. zajišťovat organizačně shromáždění delegátů družstva
 13. zodpovídat za vedení archivu družstva
 14. spolupracovat na vypracování návrhu kolektivní smlouvy
 15. předávat informace z vydaných právních předpisů a jejich novelizací příslušným úsekům družstva
 16. zajišťovat nákup kancelářských a mycích prostředků pro správní budovu družstva a OBS
 17. plnit i jiné, zde neuvedené úkoly uložené ředitelem družstva vyplývající z potřeb družstva.

Kdo Vám zde pomůže:

Struktura úseku:

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.